Léčebná tělesná výchova

Léčebná tělesná výchova (LTV), tvoří hlavní část náplně práce fyzioterapeuta.

Ovlivňuje bolesti u onemocnění páteře a kloubů, koriguje svalové dysbalance, zaměřuje se na správné držení těla, cvičení po úrazech, cvičení po ortopedických operacích, cvičení po cévních mozkových příhodách, nápravu skolióz, nápravu plochonoží, úpravu patologických pohybových stereotypů, celková kondiční cvičení, dechovou gymnastiku, posilování a strečink. Dále zahrnuje cvičení na nářadí a s náčiním.

Cílem individuální LTV pod vedením fyzioterapeuta je normalizace nebo podstatné zlepšení pohyblivosti postižených částí těla.