Brüggerův koncept

Brüggerův koncept to diagnostický a terapeutický koncept, jehož hlavní indikační oblastí jsou funkční onemocnění hybného systému. Dle Brüggera existují funkční změny bez prokazatelného tkáňového poškození, ale neexistují strukturální poškození bez funkčních změn. Z toho vyplývá, že v terapii je nutné zaměřit se na zlepšení funkce, aby došlo k vyvolání podnětů nutných k regeneraci tkáně. Terapie dle Brüggera je zaměřena nejen na potlačení bolesti, ale na odstranění faktorů vyvolávajících bolest. Z pasivních procedur využívá zejména aplikaci horké role (lehká příčná masáž horkými ručníky), polohovaní, protahování, aplikace ultrazvuku atd. Z aktivních metod se využívá zejména nácvik všedních činností ve vzpřímeném držení těla (ADL – activities of daily living), agisticko-excentrické kontrakční postupy (ovlivnění svalových dysbalancí – opakované střídání koncentrické a excentrické kontrakce), cvičení s Thera-Bandem (posílení oslabených svalů) a terapeutická chůze (Brügger body walking). Cílem je přeprogramování pohybových vzorů, jejich uložení do podvědomí, návrat ke správnému držení těla s optimálním zatížením pohybového aparátu a v důsledku toho i odtranění bolesti.