Domácí péče

Kde působíme?

Region Mladá Boleslav, Mělník a přilehlé okolí, jezdíme i do malých vesnic!

Proč  vybrat domácí zdravotní péči Malyra?

Široký okruh prováděných výkonů
Paliativní péče
Kvalifikovaný personál
Časová flexibilita
Individuální péče
Zajištění zdravotních pomůcek

Široký okruh prováděných výkonů

 • odběry biologického materiálu (krev, moč, stěry,aj.)
 • sledování hodnot krevního tlaku, pulzu, glykémie,příjmu a výdeje tekutin
 • aplikace injekcí, infuzí
 • sledování užívání léků, případně pomoc s aplikací(např.inhalátorů,inzulínu,kyslíku)
 • nácvik aplikace inzulínu, měření glykémie
 • péče o porty a katetry
 • cévkování
 • převazy všech druhů ran
 • bandážování lymfedémů
 • péče o všechny druhy stomií
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • nácvik soběstačnosti v domácím prostředí
 • péče o ležící pacienty – prevence proleženin, polohování
 • zaučení rodiny v ošetřování pacienta

Paliativní péče – hospicová péče

V rámci domácí zdravotní péče zajišťujeme i paliativní – hospicovou péči při níž se snažíme vyjít vstříc pacientům a jejich rodinám, které mají zájem o dožití nevyléčitelně nemocného pacienta v domácím prostředí. Jedná se o komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovanou péči, která je poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Naším cílem je zmírnit pacientovi bolest a další tělesná a duševní strádání. Na základě této péče úzce spolupracujeme s ošetřujícími lékaři, onkology a s lékaři z Centra bolesti.

Kvalifikovaný personál

Náš personál tvoří plně kvalifikované, registrované zdravotní sestry s dlouholetou praxí, které se v rámci celoživotního vzdělávání pravidelně účastní odborných seminářů a konferencí se zaměřením  na moderní ošetřovatelské materiály a postupy.

Časová flexibilita

Dostupnost domácí péče je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce (tj. ve všední dny,  o víkendech i o svátcích).
Frekvenci návštěv během dne nebo týdne, jejich rozsah a prováděné úkony určuje vždy lékař.

Individuální péče

Domácí zdravotní péče Malyra se snaží o komplexní a zároveň individuální přístup k pacientovi. „Jde o pohled na pacienta jako na člověka v konkrétní situaci v jeho prostředí a zdravotním stavu.“ Kvalitní spolupráci s rodinou a ošetřujícím lékařem považujeme za základní předpoklad úspěchu.

Zajištění zdravotních pomůcek

Kromě poskytování samotné domácí zdravotní péče, zajišťujeme našim pacientům i zapůjčení potřebných zdravotních pomůcek.  Na základě zdravotního stavu jsme schopni doporučit a zapůjčit vhodnou kompenzační pomůcku, která zlepší nejen mobilitu pacienta, ale zmírní i bolesti a zvýší komfort pacienta i pečujících osob např, polohovatelná lůžka, antidekubitní matrace, různé druhy chodítek, sedačky na vanu, toaletní vozíky apod., dále také disponujeme  odsávačkami.

 

vzpzpsvozpzpmv