05 Čer 2017

Průzkum zájmu o ambulantní odlehčovací služby denní péče pro osoby vyžadující dohled či péči

0 Comment

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, kterým bychom rádi zjistili Vaši představu o využití nově zaváděné sociální služby: ambulantní odlehčovací služby pro seniory a osoby s hendikepem („školka“). >>> vyplnit dotazník

[top]