Domácí a paliativní péče – důstojný a kvalitní život až do konce

projekt realizovaný od roku 2015 do roku 2016 umožňuje rozšíření poskytování domácí zdravotní péče. Realizace tohoto projektu nám umožňuje vzdělávání našeho týmu nejen v odborných pečovatelských technikách paliativní péče, ale i komunikačních dovedností. V průběhu roku jsme také nakoupili injekční dávkovač, dva osobní automobili. Podařilo se nám také zakoupit polohovatelná lůžka pro naše pacienty, která umožňují snazší práci našim sestrám v terénu.

IMG_6320.JPG

Součástí projektuje také zlepšení informovanosti veřejnosti v oblasti paliativní péče a péče o seniory obecně. Tuto činnost provádí denně naše sestry v komunikaci s pacienty a lékaři, ale také pořádáme setkání s veřejností. V uplynulém roce jsme také o naší činnosti informovali prostřednictvím denního tisku.  Články najdete ZDE