Mgr. Ivana Vodičková (provozní vedoucí)

Vzdělání

1997 – 2004 Magisterské studium Fyzioterapie, FTVS UK, Praha

1995 – 1996 Pomaturitní kvalifikační studium, maturitní zkouška, studijní obor Masérství sportovní a rekondiční

Soukromá střední škola životního stylu, Praha

Praxe

08/1999 – 09/1999   Vojenský lázeňský ústav Františkovy Lázně, poskytování rehabilitačních a balneolog. procedur

05/2003 – nyní          Bc. Kamila Sedláková, Malyra NZZ, fyzioterapeut

Kurzy a další vzdělání

9/1995 – 6/1996 – Osvědčení o kvalifikaci Cvičitel specialista pro rekondiční cvičení

6/2002 – Metoda McKenzie  (Eva Nováková)

1/2002 – 1/2003 – Léčebné postupy podle metody L. Mojžíšové (Mgr. Jarmila Novotná)

1/2002 – Pánevní dno a jeho vztahy (Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.)

9/2005 –  Míčková facilitace u respiračních onemocnění a nespecifické mobilizace

pomocí míčků na softtenis (Zdenka Jebavá)

6/2006                     Aplikovaná kineziologie cvičení na míčích a labilních plochách (Dr.

Pavel Švejcar)

10/2006 – Cvičení na míčích, s overbally a labilních plochách (PhDr. Ingrid

Špringrová, Ph.D.)

9/2009 – Diagnostika a terapie dysfunkce svalů pánevního dna (PhDr. Ingrid

Palaščáková Špringrová, Ph.D.)

10/2012 – Metodika senzomotorické stimulace – senzomotorika, stabilizace, stabilita

(PhDr. Alena Herbenová)

5/2013 – Homeopatická terapie v každodenní praxi zdravotníka