Jitka Čerychová, DiS.

Vzdělání

1994–1997   VOŠ, v Brandýse Nad Labem, v oboru diplomovaný fyzioterapeut

Kurzy

2000 – Komplexní terapie syndromu pánevního dna a kostrče (doc. MUDr. Tichý, CSc.)

2001 – Kurz neinvazivní laserové terapie (MUDr. Procházka)

2003 – Terapie skolióz podle Schrothové (A. Jandeková)

2004 – Měkké mobilizační techniky (Mgr. Verchozinová)

2013 – Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (Mgr. Fischerová)

2013 – Aplikační techniky ve fyzikální terapii (Mgr. Urban)