Mgr. Marek Jelínek, Ph.D. (odborný garant pracoviště)

Vzdělání

2000-2005 Postgraduální studium, titul Ph.D. Disertační práce: „Kinematika pánve a dolních končetin při chůzi v závislosti na deformačním postavení pánve“ (3-D analýza pohybu) Školitel: doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. Univerzita Karlova Praha, katedra Anatomie a biomechaniky

1998 – 2000 Magisterské studium Fyzioterapie, titul Mgr. Specializace: Funkční poruchy pohybového systému Diplomová práce: „Vliv vytahování zkrácených ischiokrurálních svalů na čtyřhlavý sval stehenní – pEMG studie. Celkový vliv na posturu (posturografie)“, FTVS UK Praha

1994 – 1998 Bakalářské studium Fyzioterapie Univerzita Karlova Praha, 3. lékařská fakulta

 Kurzy

06/2001 Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů dle prof. Lewita (Mgr. Věra Verchozinová, Praha)

06/2001 Nástavbový kurz konceptu dle Brüggera – Brügger Therapeut (Dr. Dagmar Pavlů, CSc., Sibylle Petak-Krueger, MA) 06/2003 Kabatova technika PNF – proprioceptivní nervosvalová facilitace (pí. Holubářová) 03/2007 Funkční stabilizační posturální terapie s Propriomedem (Jana Šimonková, Praha, MUDr. Eugen Rašev)

05/2008 Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu (Klinika rehabilitace 2. LF UK Praha)

03/2009 Neinvazivní laserová terapie (MUDr. Eva Drápelová, Brno) 04/2009 Metodika senzomotorické stimulace – senzomotorika, stabilizace, stabilita (PhDr. Herbenová, Praha)

08/2009 Posturální proprioceptivní terapie segmentální instability podle MUDr. Eugena Raševa s využitím neuroortopedické pomůcky Posturomed (Torf Ziegler k.s., MUDr. Eugen Rašev)

01/2010 Intenzivní kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty – A (MUDr. Jiří Poděbradský, Mgr. Josef Urban, Olomouc)

02/2011 Kinesiotaping – Terapeutické využití kinesiotapu (Torf Ziegler s.r.o., PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D., Horní Slavkov) Dále se pravidelně účastním seminářů a konferencí a sleduji aktuální dění v oboru.

Profesní zkušenosti

Výuka:

od 09/2005 Univerzita Jana Evangelisty Purkyňe, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem – odborný asistent – výuka anatomie a fyzioterapie, vedoucí Laboratoře pro studium pohybu

10/2001 – 06/2005 Univerzita Karlova Praha, FTVS, katedra Fyzioterapie – výuka fyzioterapie