McKenzie

Robin Anthony McKenzie Dip. M.T. již přes 30 let rozvíjí systém konzervativní léčby, který zahrnuje vyšetření a terapii vertebrogenních algických syndromů páteře. McKenzie metoda je založená na filosofii aktivního přístupu pacienta k léčbě a edukace. Využívá se na celém světě a je vhodná pro celý pohybový systém tj. jak pro problémy dolní části zad, krku tak i pro klouby končetin. Metoda je v současnosti jednou z nejvíce výzkumem podložených metod v oblasti fyzioterapie. Hlavním odlišujícím rysem je vstupní vyšetření – které bezpečně a spolehlivě odhalí a určí diagnózu a teprve po té stanoví vhodný léčebný plán.

Vyšetření a terapie se odvíjí od subjektivních pocitů pacienta a našeho objektivního zhodnocení. McKenziho rozdělení syndromů podle bolestivých příznaků umožňuje pacientovi pochopit významnou úlohu cvičení, protože během vyšetřování a vlastní terapie si přesně uvědomuje, kterým pohybem se jeho příznaky zhoršují a kterým zase zlepšují. Vlastním poznáním je pacient schopen se aktivně zapojit v terapii, protože přesně dokáže pochopit, co který cvik ovlivňuje.

V rámci terapie cvičí pacient obvykle jeden až dva cviky v pravidelných intervalech. Tato terapie se provádí pouze tak dlouho, dokud se neodstraní bolestivé příznaky a omezený rozsah pohybu. Během terapie je pacient instruován, jak zvládnout a zlepšit svoje denní aktivity, pohybové stereotypy.

Smyslem McKenzie metody je naučit pacienta, jak si může svoje obtíže odstranit sám a jak může preventivními opatřeními předcházet vzniku a rozvoji recidiv.