doc. MUDr. Miroslav Tichý, Csc

Narozen 24. ledna 1958 v Hořicích, okres Jičín, Česká republika

Vzdělání

8.7.1983 – promoce, MUDr., 1. LF UK Praha (tehdejší FVL UK)

24.10.1990 – kandidát lékařských věd (CSc.) v oboru anatomie, histologie a embryologie,

1. LF UK Praha. Název práce: Vývoj a stavba svalů východu pánevního u člověka

1.4.2000 – habilitace docentem v oboru biomechanika (se zaměřením na kineziologii).

Habilitační práce: Biomechanika a kineziologie svalů pánevního dna u člověka (UK FTVS Praha)

29.5.2006 – Specializace v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína

Vzdělání v odborných kurzech

26.3.1993 – získání specializace Odborník pro myoskeletální medicínu (prof. Lewit)

17.11.2005 – Zertifikat Osteopatische Medizin, Die Deutsch – Amerikanische Akademie für Osteopathie (DAAO)

Odborné funkce

odborný garant bakalářského studia fyzioterapie a ergoterapie FZS UJEP v Ústí nad Labem

předseda státnicové komise pro obor fyzioterapie FZS UJEP v Ústí nad Labem

člen vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Hlavní řešitel grantů

MPSV HS 69/01 (řešeno 2001 – 2003): Intervenční programy v prevenci muskuloskeletálních onemocnění. Ergonomické a rehabilitační přístupy.

GAČR: 106/00/0017 (řešeno 2000-2002) : Modelování interakcí biomateriálů

FRVŠ: 2001: Laboratoř výukové a experimentální fyziatrie LAVEX

GAUK: 344/1999/C/FTVS: Identifikovatelnost spasmů svalů pánevního dna a jejich vliv na lumbosakrální oblast

GAUK: 99/2000/C/FTVS: Vliv dysfunkce svalů pánevního dna na posturální stabilitu člověka

RP MŠMT 2010 – Laboratoř pro studium pohybu ÚZS UJEP

Školitelství studentůpostgraduálního studia

5 úspěšně ukončených studentů v oborech biomechanika a kinantropologie

Více informací najdete na www.miroslavtichy.cz