Mobilizace páteře a periferních kloubů

Kosti jsou spojeny klouby. U zdravého kloubu je tzv. „joint-play – kloubní hra“, kloub funguje správně bez omezení. Při přetížení, úrazech, nárazech, strnulých polohách a při svalové nerovnováze či vadném držení těla dochází k zablokování kloubů.

Mobilizace je uvolnění kloubní blokády jemným opakovaným pružením v rozsahu kloubní hry, využívá se dechové facilitace a pohledu očí. Kloubní hra je mininální, aktivně neproveditelný pohyb. Před samotnou mobilizací vždy předchází vyšetření a určení, kterým směrem je případná blokáda přítomna. Mobilizace páteře, periferních kloubů a žeber postupně uvede kloub nenásilnou metodou do správné polohy.