Projekty

 

Domácí paliativní péče na Mladoboleslavsku 

SČ

Středočeský Humanitární fond: Zdravotnictví a Zdraví 2020

Oblast podpory: Podpora paliativní péče poskytované lůžkovou formou nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta

HUF/ZDZ/031263/2017

 

Cílem projektu bylo zkvalitnění domácí paliativní péče poskytované naší společností. Nákupem zdravotnických přístrojů – přenosných oxygenátorů, přenosných stříkačkových dávkovačů, infuzních stojanů a pomůcek pro ulehčení manipulace s pacienty (antidekubitní matrace, pomůcky pro přesun v lůžku), které jsou poskytovány do domácností našich pacientů, zajišťujeme zkvalitnění paliativní péče pro víc pacientů, kteří by jinak museli být hospitalizovaní a umožňujeme jim tak, v souladu s jejich přáním, prožít jejich poslední chvíle v kruhu nejbližších.

Cílová skupina projektu: Cílovou skupinou jsou pacienti v terminálním stádiu života vyžadující paliativní péči, kteří chtějí prožít své poslední chvíle ve svém přirozeném prostředí a mají v tom podporu svých nejbližších. V roku 2017 jsme ošetřili více jak 500 pacientů v jejich přirozeném prostředí. Během projektu jsme poskytli péči 21 pacientům v terminálním stádiu života, z toho 11 pacientů bylo ve specializované paliativní péči lékaře- specialisty pro paliativní péči. Během 216 návštěv strávily sestry přímou péči o paliativní pacienty více jak 1500 hodin.

 

 

V současné době jsme zapojeni do projektu Evropské unie. Ve spolupráci s OPS pro Český ráj –  MAS Český ráj a Střední Pojizeří realizujeme v rámci 3. výzvy projekt:

 Paliativní péče otevřená komunitě


eu

 

Číslo projektu:  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008145

Doba realizace: 1. 4. 2018  – 1. 4.  2021

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 

Cíl projektu:  Cílem projektu je umožnit příjemcům podpory, kteří laicky pečují o terminálně nemocného v jeho přirozeném sociálním prostředí, skloubit péči o nemocného s dalšími životními rolemi, zejména pracovní a péči o děti, a to za pomoci profesionálů. Projekt umožní poskytovat kromě zdravotní a sociální péče i podporu, která z těchto zdrojů nemůže být hrazena, ale pro pečující osoby je velice významná. Jedná se zejména o provázení a psychologickou podporu  a koordinaci všech zainteresovaných.

 

Klíčové aktivity:

  • provázení umíráním a koordinace paliativní péče
  • psychoterapeutická podpora psychologem
  • spirituální podpora duchovním
  • edukace pečujících osob stran základní ošetřovatelské péče
Domácí a paliativní péče – důstojný a kvalitní život až do konce

V současné době realizujeme projekt podpořený z Programu Švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím grantu Ministerstva zdravotnictví. Více neleznete ZDE

Medializace projektu

mzlogo

SWISS_Cntrb_LOGO_BILE