Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF, Kabatova metoda)

Základním neurofyziologickým mechanizmem PNF je cílené ovlivňování motorických neuronů předních rohů míšních prostřednictvím aferentních impulzů ze svalových, šlachových a kloubních proprioreceptorů. Stimulace proprioreceptorů se dosahuje pomocí různých hmatů, pasivních a aktivních pohybů či pohybů proti vhodně kladenému odporu. PNF využívá fyziologických pohybových vzorců, které mají diagonální a spirálovitý průběh pohybu a kombinují vždy tři složky pohybu (odtažení x přitažení, ohnutí x natažení, vnější x vnitřní rotace). K facilitačním mechanizmům patří maximální svalové protažení, trakce či komprese kloubu, přiměřeně kladený odpor, manuální kontakt (přesný úchop) a slovní povely (jasné a stručné). Pro každou část těla (hlava, krk, horní trup, dolní trup, končetiny) jsou určené dva extenční a dva flekční pohybové vzorce prováděné ve dvou diagonálách. Pohyb se začíná vždy z maximálního protažení. Touto metodou lze svaly posilovat, ale i relaxovat.