V Domě Ludmila se promítal film o ALS a besedovalo s odbornicemi na toto téma

Ve středu 19. dubna mohli zaměstnanci Spokojeného domova a Malyry i veřejnost zhlédnout v Domě Ludmila dokumentární film Naděje až do konce. Snímek zachycuje příběhy lidí, do jejichž života vstoupila nemoc ALS (amyotrofická laterální skleróza), což je neurologické onemocnění způsobující postupnou degeneraci buněk, které ovládají pohyblivost svalů.

Po samotném promítání filmu následovala beseda s ředitelkou spolku Alsa Evou Bezuchovou a hlavní koordinátorkou sociálních a zdravotních služeb tohoto spolku Karolínou Kouckou.

Spolek Alsa je organizace sdružující pacienty a profesionály se zájmem o ALS. Posláním organizace je pomáhat pacientům poradenstvím, půjčováním speciálních pomůcek, rekondičními pobyty, výjezdy odborníků do domovů nemocných a dalšími službami. Velkým dlouhodobým cílem spolku je vytvoření specializovaného centra pro tyto nemocné, které v ČR zatím chybí.

Film i následná beseda nejen rozšířily přehled zaměstnancům ohledně ALS a možnostech péče o tyto nemocné, ale byly i impulsem k navázání spolupráce v péči o pacienty s tímto onemocněním, kteří žijí v regionech působnosti Spokojeného domova.

Moc děkujeme zástupkyním spolku Alsa za návštěvu a těšíme se někdy opět na viděnou!