DŮM ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

Provozovatel Domu Ludmila:

MALYRA, s. r. o.

Na Návsi 229, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá
Tel.: 777 412 494
E-mail: dum.ludmila@malyra.cz

Služby, které vám můžeme nabídnout

Ve Veselé u Mnichova Hradiště v areálu firmy Malyra, s. r. o., která poskytuje zdravotní a sociální služby, je zřízen víceúčelový Dům Ludmila.

V objektu je 8 bezbariérových bytových jednotek pečovatelských bytů, ve kterých je poskytována sociální služba osobní asistence. Byty jsou určeny pro individuální bydlení jednotlivců o velikosti 1+kk formou nájemní smlouvy s regulovaným nájmem. Byty jsou uzpůsobené zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu, sníženou schopností pečovat o sebe sama a vozíčkáře.  

Dům Ludmila pro své obyvatele zajišťuje sociální služby formou osobní asistence v rozsahu individuálních potřeb a požadavků obyvatel. Každý obyvatel si sjedná osobní asistenci k úkonům, které nezvládne sám vykonat (osobní hygiena, oblékání, strava – příprava, ohřev, podání stravy, úklid domácnosti, nákupy, vyřizování věcí na úřadech a jiné). Úkony osobní asistence jsou hrazeny zvlášť, nejsou součástí nájemného a služeb spojených s bydlením. Kdykoli během dne mají obyvatelé možnost si přivolat pečovatelku mobilním telefonem. Úhrada za úkony osobní asistence činí 135,- Kč za hodinu, počítáno dle spotřebovaných minut.

V Domě Ludmila je mimo služeb spojených s bydlením a sociálních služeb osobní asistence dostupná též domácí zdravotní péče poskytovaná registrovanými všeobecnými sestrami na doporučení lékaře, tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění.

V objektu Domu Ludmila jsou poskytovány pobytové a ambulantní odlehčovací služby a oborné sociální poradenství. 

V podkroví se nacházejí kanceláře společnosti Spokojený domov, o. p. s., která nabízí k pronájmu víceúčelovou místnost, kde se dají pořádat například oslavy, cvičení, zasedání spolků a podobně.