Sociální poradeství

Posláním odborného sociálního poradenství Domu Ludmila je poskytnout informace a podporu osobám se zdravotním postižením, seniorům, paliativně nemocným lidem a jejich rodinám tak, aby zmíněné osoby byly schopny vyřešit svou nepříznivou sociální situaci.

Poskytujeme:

 • Základní sociální poradenství (když se někdo ocitne v nepříznivé sociální situaci, jsou mu poskytnuty informace, které přispívají k jejímu řešení nebo pomáhají předejít jejímu vzniku) 

 • Odborné sociální poradenství (okruh osob kterým toto poradenství poskytujeme: senioři, zdravotně handicapovaní, paliativně nemocné osoby, osoby se zhoršeným zdravotním stavem)

Poradenství je možno poskytnout telefonicky, e-mailem nebo osobně. Na osobní schůzku je vhodné se předem telefonicky objednat.

 

Mnichovo Hradiště – Veselá:

Dům Ludmila

Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá
Tel.: 777 412 494 – Vedoucí Domu Ludmila
E-mail: dum.ludmila@malyra.cz

Cíle

 • Pomoci uživateli získat dostatek informací (pro něj srozumitelnou formou) k řešení vlastního problému/situace.
 • Pomoci uživateli se v jeho situaci zorientovat.
 • Pomoci uživateli a podpořit jej při využívání veřejných služeb.
 • Podpořit uživatele, aby se na základě informací uměl rozhodnout, jak svou situaci/problém bude dále řešit

 

Zásady

 • Zachování lidské důstojnosti uživatele služeb bez ohledu na situaci, ve které se nachází – při výběru pracovníků a jejich dalším vzdělávání klademe velký důraz na jejich schopnosti uplatňovat etické zásady organizace.

 • Zachování mlčenlivosti – svěřené údaje a informace o uživateli chráníme před jejich zneužitím.

 • Respektování osobnosti uživatele i jeho názoru a přesvědčení včetně uplatnění jeho vlastní vůle, partnerský přístup – podporujeme jeho aktivní spoluúčast na formulování svých potřeb a přání.

 • Individuální přístup k uživateli a jeho potřebám – při jednání s uživatelem máme na zřeteli jeho priority, jednáme vždy v jeho zájmu a k jeho prospěchu.

 • Podpora nezávislosti uživatele a převzetí odpovědnosti za vlastní život – snaha zapojit uživatele v maximální možné míře do poradenského procesu.

 • Dodržování sféry působnosti poradce.

 • Odborné sociální poradenství (OSP) je poskytováno bezplatně, nestranně, diskrétně.