Veřejná sbírka

Společnost Malyra se už 25 let s láskou věnuje poskytování zdravotních a sociálních služeb nejen seniorům. Naším dlouhodobým cílem je poskytovat našim klientům tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. A právě teď máte jedinečnou příležitost pomoci nám v našem poslání.

Vytvořili jsme sbírkový účet, na který můžete přispět a podpořit tak naši práci. Sbírka vznikla s povolením Krajského úřadu Středočeského kraje.

Vaše podpora je klíčová pro naši snahu pomáhat. S finančními příspěvky od Vás dokážeme pokrýt náklady na rozvoj komplexní paliativní péče, úkony, jež nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a zároveň nejsou registrovány jako sociální služba. Další významnou oblastí, kterou můžete svým darem podpořit, je rozvoj odlehčovací služby pro klienty, jež jsou ve vyšším stupni závislosti na péči. Ambulantní forma, která funguje na bázi denního stacionáře, umožní pečujícím například vyřídit potřebné pochůzky po úřadech, návštěvy u lékařů atd. Pobytová odlehčovací služba je pro změnu řešením pro rodinné příslušníky, kteří potřebují v péči zastoupit na dobu několika dnů či týdnů, ať už z důvodu odjezdu na dovolenou, nebo do lázní. Tyto služby umožní pečujícím rodinným příslušníkům nejen zůstat v pracovním procesu, ale zejména odpočinout si a nabrat tak nové síly.

Každý příspěvek, ať už větší, či menší, může pomoci zvýšit kvalitu péče a mít tak pozitivní dopad na životy našich klientů a pečujících rodin.

Věříme, že společně můžeme skutečně pomoci těm, jež to potřebují.

Přispět můžete jednoduše na číslo účtu uvedené níže. Sbírkový účet je veden jako transparentní, dárce tak má přehled, kam jeho peníze plynou.

V případě přispění finančních prostředků na tento účet je zobrazeno jméno přispěvatele, číslo jeho účtu a výše částky. Zasláním finančního daru na náš sbírkový účet vyjadřujete souhlas se zveřejněním těchto Vašich osobních údajů.

Děkujeme Vám za Vaši štědrost a podporu.