Spolek Senioři nejen sobě se vydal na červnový výlet

V úterý 25. června jsme se s naším spolkem vydali na výlet do malebného městečka Chyše, kde se nachází impozantní zámek a nově zrekonstruovaný pivovar. Po příjezdu nás srdečně přivítal sám pan majitel zámku, který nás provedl jeho bohatou historií. Jeho poutavý výklad plný osobních příběhů o tom, jak musel zámek po komunistické éře vykoupit zpět, nás všechny uchvátil.

Následoval společný oběd, na kterém si účastníci velice pochutnali. Po obědě jsme se vydali na prohlídku pivovaru, kde jsme se dozvěděli o procesu výroby piva a měli možnost ochutnat některé z místních pivních skvostů. Mnozí z nás si pak odnesli s sebou domů zásobu výborného piva a suvenýry na památku.

Po lahodném obědě a prohlídce pivovaru jsme se vydali na zříceninu hradu Krakovec. Zde nás čekala neméně poutavá prohlídka s paní průvodkyní, která v prostředí Krakovce vyrostla, a hrad tak zná naprosto dokonale. Díky tomu se s námi podělila o spoustu zajímavých příběhů a legend, které hrad opřádají. Její vyprávění doprovázely i obrázky.

Prohlídka Krakovce byla úchvatná a my jsme byli nadšeni z historického bohatství a úžasné atmosféry, která na hradě panuje.

Celý náš výlet se nesmírně vydařil! Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a pomohli tak vytvořit úžasnou atmosféru.

Už teď se těšíme na další společný zájezd, který se uskuteční v červenci. Tentokrát se vydáme na zámek Blatná a do Expozice lidové architektury v Chanovicích. Pokud máte o výlet zájem, prosíme o závazné přihlášky alespoň 14 dní před výletem,jelikož v případě malého počtu zájemců musíme zájezd včas zrušit a informovat pana řidiče, abychom neplatili penále.

Veškeré informace a další výlety naleznete na webových stránkách: www.seniorinejensobe.cz

Těšíme se na další poznávání krás a na sdílení zážitků s vámi!