Domácí péče_edit

Domácí zdravotní péče Malyra se snaží o komplexní a zároveň individuální přístup k pacientovi. Jde o pohled na pacienta jako na člověka v konkrétní situaci, místě a čase v jeho domácím prostředí.

Naším cílem je umožnit a zajistit odbornou domácí zdravotní péči pacientům, jejichž aktuální zdravotní stav nevyžaduje celodenní lékařský dohled. Pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje sledování a odbornou ošetřovatelskou péči, ale není u nich nutná hospitalizace v nemocničním zařízení. Nezáleží přitom na věku – jezdíme k dětským pacientům, lidem v produktivním věku i k seniorům a vážně nemocným.

Domácí zdravotní péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry dle požadavků ošetřujících lékařů s dostupností 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a naše služby jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění.

O potřebě zajištění domácí zdravotní péče  rozhoduje Váš obvodní lékař, lékař specialista nebo lékař, který Vás propouští z nemocnice, se kterým jsme vždy v kontaktu.

Počet návštěv, jejich rozsah, prováděné úkony a jejich frekvenci v týdnu nebo dni určuje vždy lékař. 

Nejčastěji poskytujeme:

 • odběry biologického materiálu (krev, moč, stěry aj.)
 • sledování hodnot krevního tlaku, pulzu, glykémie, příjmu a výdeje tekutin,
 • aplikace injekcí, infuzí
 • sledování užívání léků, případně pomoc s aplikací (např. inhalátorů, inzulínu, kyslíku)
 • nácvik aplikace inzulínu, měření glykémie
 • péče o porty a katetry
 • cévkování
 • převazy všech druhů ran
 • bandážování lymfedémů
 • péče o všechny druhy stomií
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • nácvik soběstačnosti v domácím prostředí
 • péče o ležící pacienty – prevence proleženin, polohování
 • zaučení rodiny v ošetřování pacienta
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek

 

Nedílnou součástí naší práce je edukace a podpora pacientů a pečujících rodinných příslušníků a dalších osob.

S tím souvisí zaučování v používání kompenzačních zdravotnických pomůcek a jejich správný výběr, pro zrychlení dostupnosti kompenzačních pomůcek máme i vlastní půjčovnu. Stane – li se pomůcka trvalou, poradíme jak jí získat od zdravotní pojišťovny.

Domácí zdravotní péče Malyra dlouhodobě poskytuje také paliativní péči. Domácí paliativní péče je poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilé fázi kde již léčba příčiny není možná, nebo je v  konečném stadiu života. Zaměřuje se na léčbu bolesti a mírnění dalších projevů onemocnění v domácím prostředí pacienta. Probíhá formou návštěv zdravotních sester, které se snaží současně uspokojit i potřeby psychické a sociální. Samozřejmostí je spolupráce s praktickým lékařem a dle potřeby s dalšími odborníky – algeziologem (lékařem specializujícím se na léčbu bolesti, pozn. red.), onkologem, paliativním lékařem, psychologem, duchovním a samozřejmě terénními sociálními službami.

Sestra paliativní péče také poskytuje rodině nemocného poradenství a zaučuje členy rodiny v ošetřování. Nejdůležitější je, že rodina má podporu a pacientovi blízcí vědí, že se na sestřičky mohou kdykoliv obrátit.

Pro další ulehčení péče o tyto pacienty disponujeme nabídkou kompenzačních pomůcek, kterými je možné vybavit pacientovu domácnost. Patří mezi ně elektrické polohovací lůžko, antidekubitní matrace, oxygenátor, infuzní stojan, odsávačka a další.

Od našich sester můžete očekávat vždy plné nasazení, individuální osobní invenci, lidský přístup a nadstandardní péči.    

Navštivte nás osobně:

Mnichovo Hradiště – Veselá:

Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá
Tel.: 723 989 016
E-mail: domaci.pece@malyra.cz
Provozní doba kontaktního pracoviště:
Po–Pá: 7:00–15:00

Železný Brod:

Příčná 350, 468 22 Železný Brod
Tel.: 702 072 970 
E-mail: domaci.pece.zb@malyra.cz
Provozní doba kontaktního pracoviště:
Po předchozí telefonické domluvě.

Osobní konzultace rodinných příslušníků v kontaktním místě dle předchozí telefonické domluvy.