Sociální služby

Byty s osobní asistencí

Odlehčovací služba

Sociální poradenství

Zdravotní služby

Rehabilitace

Půjčovna Kompenzačních pomůcek