Co je domácí zdravotní péče a kdy ji využít?

Domácí zdravotní péče je ošetřovatelská péče poskytovaná zdravotními sestrami v přirozeném sociálním prostředí, tudíž u pacienta doma. Při poskytování péče sestry spolupracují jak s ošetřujícím lékařem pacienta, tak s rodinou a blízkými. Pacient sám musí s péčí u něj doma souhlasit.

Domácí péče je tedy určena pro lidi, kteří mají zdravotní problém, kvůli kterému není nutná hospitalizace, ale jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou kontrolu, péči nebo ošetření a zároveň pacient není schopen dojíždět kvůli této péči k lékaři do ambulance. Typickým příkladem jsou senioři s omezenou mobilitou, kteří potřebují pravidelně aplikovat injekci nebo převázat ránu, případně nacvičit chůzi v chodítku. Sami by do ambulance k ošetření nedojeli, takže sestra dojede k nim domů a zajistí potřebnou péči, včetně kontroly zdravotního stavu. Nemocný tak může zůstat v pohodlí domova, nemusí být hospitalizovaný, přičemž je mu poskytnuta veškerá potřebná odborná péče.

Vzhledem k tomu, že se jedná o péči hrazenou ze zdravotního pojištění – tudíž ji není nutné platit, musí být předepsaná lékařem. Nejčastěji domácí péči předepisuje praktický lékař nemocného, a to i dlouhodobě, dle potřeby pacienta. Druhou nejčastější variantou je indikace z nemocnice, kdy 14 dnů následujících po propuštění sestry zajišťují péči dle požadavků lékaře, který pacienta z nemocnice propouštěl. Stejně tak může předepsat péči na 14 dnů i lékař na pohotovosti či urgentním příjmu nebo kterýkoliv odborný lékař, který má pacienta v péči. Po uplynutí této doby pokračování v péči zvažuje praktický lékař pacienta.

Specifickou situací je poskytování tzv. paliativní péče – péče o umírající. Tuto může dlouhodobě indikovat jakýkoliv lékař, který se o pacienta stará. Cílem této péče je zajistit důstojnost, pohodu a klid nemocného v závěru života a pomoci rodině a blízkým postarat se o veškeré potřeby pacienta v zázemí domova a umožnit tak přežít poslední chvíle života v kruhu nejbližších. Sestry můžou navštěvovat nemocného dle potřeby i několikrát denně, v případě potřeby i v nočních hodinách. Kromě zajištění léčby bolesti a potřebné odborné péče můžeme zajistit půjčení potřebného zařízení, jako je polohovací postel, toaletní křeslo, invalidní vozík nebo kyslíkový koncentrátor. Kromě toho spolupracujeme s odborníky v oblasti psychologické a spirituální péče.

I domácí péče má své limity a omezení. Základním předpokladem je kromě souhlasu pacienta a indikace lékaře i možnost spolupráce se sestrami. Pokud pacient není plně spolupracující, schopný domluvit se telefonicky, otevřít dveře apod., je potřebná spolupráce rodiny nebo jiných pečujících osob. Je nutné alespoň základní hygienické zázemí u pacienta a základní podmínky k péči doma, jako jsou tekoucí voda a topení.

Do domácí péče nespadají úkony hygieny, stravování a další služby poskytované v rámci sociálních služeb. Sestry naučí rodinu a pečující osoby, jak s nemocným manipulovat, polohovat jej, mytí na lůžku nebo krmení, ale není to součástí poskytovaných zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Tyto služby poskytují sociální terénní služby – např. Spokojený domov, se kterými pak rodina může spolupracovat při zajištění základní péče o nemocného a domácnost. Sociální služby jsou na rozdíl od zdravotních služeb hrazené přímo klientem, nicméně sociální pracovník při první návštěvě kromě nastavení služeb pomáhá i s žádostí o příspěvek na péči, který je určený k hrazení právě těchto služeb.

V případě, že pacient nebo jeho rodina požaduje domácí zdravotní péči nad rámec indikace lékařem, např. častější nebo delší návštěvy, zaučení v péči apod., je možné ji poskytnout za přímou úhradu.

Kdy se tedy obrátit na domácí zdravotní péči?

  • Pokud jste byli nebo budete propuštěni z nemocnice a potřebujete další péči, např. péči o operační ránu, dohojení chronické rány, ošetřovatelskou rehabilitaci, aplikaci injekcí, kontrolu celkového stavu.
  • Pokud máte problém s chůzí, nemůžete docházet na ošetření a potřebujete např. odběry krve, aplikaci injekcí, nadávkovat léky, ošetřit chronickou ránu, stomii – vývod jakéhokoliv druhu, vyměnit močový katetr apod.
  • Pokud potřebujete naučit, jak si píchat inzulín, měřit hladinu cukru v krvi a hlídat svoji cukrovku, ošetřovat si stomii.
  • Pokud pečujete o nevyléčitelně nemocného nebo umírajícího blízkého a potřebujete pomoc a naučit se pečovat o něj.

Beata Raisová