Proleženiny nejsou neřešitelným problémem

Jak předcházet jednomu z největších problémů týkajících se imobilních nemocných?

Reakcí na slovo „proleženiny“ často bývá u našich pacientů hrůza a zděšení. Pojí se s utrpením a mnohaměsíční léčbou ran, které se hojí velmi pomalu. Přestože je tento problém vážný, není nutné vyvozovat ukvapené závěry a vycházet pouze z domněnek. Abychom lépe pochopili, co jsou proleženiny, je třeba poznat příčiny a mechanismy jejich vzniku a také účinné způsoby prevence a léčby.

Proleženiny se obvykle tvoří na místech, kde je málo tukové tkáně a vrstva mezi kůží a kostí je tenká. Lokalizace proleženin do značné míry závisí na poloze těla.

Co způsobuje vznik proleženin?

Mohou to být vnější vlivy, například dlouhodobé znehybnění, tření, špatná péče, inkontinence, neznalost příčin a správné prevence. A také tu jsou vnitřní vlivy, mezi které patří špatný celkový stav nemocného, podvýživa nebo obezita, ztráta nebo oslabení vnímání bolesti, cukrovka, pokročilý věk či užívání léků. Co může usnadnit práci? Molitany, klíny, polštáře, antidekubitní matrace, speciální obvazy a nezapomínat na ochranné krémy!