Jak rozpoznat a léčit alergické reakce

Alergické reakce jsou abnormální reakce imunitního systému na neškodné látky nazývané alergeny. Projevují se mírnými symptomy, jako je svědění očí, kýchání nebo kopřivka, ale v závažných případech mohou vést k život ohrožující anafylaxi.

Typy alergických reakcí

Akutní alergické reakce – tyto reakce se obvykle objevují během několika minut po expozici alergenu a zahrnují:

 • svědění kůže a kopřivku,
 • kýchání a rýmu,
 • slzení očí,
 • otok obličeje, rtů nebo jazyka,
 • dušnost a sípání,
 • bolesti břicha a průjem.

Anafylaxe – jedná se o nejzávažnější typ alergické reakce, která může být smrtelná! Symptomy anafylaxe se objevují náhle a zahrnují:

 • svědění kůže a kopřivku,
 • otoky obličeje, rtů a jazyka,
 • potíže s dýcháním a sípání,
 • zrychlený tep a nízký krevní tlak,
 • závrať a mdlobu.

Léčba alergických reakcí:

Léčba alergické reakce závisí na typu a závažnosti symptomů.

Mírné alergické reakce

Lze je obvykle zvládnout antihistaminiky (léky na alergii např. Zyrtex, Claritine, Desloratadine a další), které blokují účinky histaminu, látky uvolňované imunitním systémem během alergické reakce.

Závažné alergické reakce

V případě závažných alergických reakcí je nutná okamžitá lékařská pomoc. Léčba obvykle zahrnuje injekci adrenalinu (epinefrinu), kortikoidů a kyslík.

Prevence alergických reakcí

Nejlepším způsobem, jak zabránit alergickým reakcím, je vyhýbat se alergenům. V některých případech to může být obtížné, ale existuje několik kroků, které můžete podniknout:

Identifikujte své alergeny:

 • Pokud si nejste jisti, na co jste alergičtí, nechte se otestovat u lékaře. (alergologa).

Vyhněte se kontakt s alergeny:

 • Pokud je to možné, snažte se vyhýbat kontakt s látkami, na které jste alergičtí.

Mějte u sebe pohotovostní balíček:

 • Pokud máte závažnou alergii, mějte u sebe vždy pohotovostní balíček EpiPen, jedná se o injekční aplikátor, který si sami aplikujete.

Informujte své okolí:

 • Informujte svou rodinu, přátele a kolegy o své alergii a o tom, co dělat v případě alergické reakce. Tato informace v kolektivu Vám může zachránit život.

Autor: Lukáš Bareš, První pomoc záchranáře (https://www.prvnipomoczachranare.cz/), zdroj: https://www.proprarodice.cz/c/alergicke-reakce-rozpoznani-a-lecba-761