Zapojujeme se do kampaně Nejsme z jiné planety

Naše dlouholetá spolupracovnice Kateřina Maxová z Mladé Boleslavi již třicet let organizuje pobyty pro lidi s dětskou mozkovou obrnou. Za tu dobu zažila nejen mnoho radostných momentů při pomáhání druhým, ale také řadu předsudků, které veřejnost k ní nebo k jiným handicapovaným měla. A právě na takové předsudky má upozornit celorepubliková kampaň Nejsme z jiné planety, která bude zahájena ve čtvrtek 14. dubna v Praze 
v Centru Paraple. Jejím smyslem je ukázat, že i handicapovaní touží po svobodném životě, seberealizaci, zapojení do pracovního procesu
a společenského života, tak jako zdraví lidé. Kampaň podporuje i Malyra
a Spokojený domov.

„Lidé, kteří mě neznají, vidí, jak špatně mluvím a chodím a jak vypadám, často se se mnou odmítají bavit, nechtějí přijmout platbu kartou, tykají mi, říkají mi, ať přivedu vychovatele nebo rodiče… Na první pohled se lidé diví a při běžných činnostech všedního dne mají otázky, jestli to dokážeme, například použít výtah a podobně. Koukají na nás někdy jako na nesvéprávné nebo na malé děti,“ vysvětluje Kateřina Maxová, co ji vedlo
k tomu, že se kromě pořádání pobytů pro handicapované začala zabývat také osvětovou činností.

Spolek DMO POBYTY, který Kateřina Maxová založila v roce 2010, dlouhodobě svými pobyty i doplňkovými aktivitami ukazuje lidem možnosti, které handicapovaný člověk má – hlavně to, že lidé s handicapem nemusí být nutně vždy umístěni do některého z pobytových zařízení. Tito lidé mohou žít běžný, zdravým lidem přirozený život, mohou pracovat, chodit
za kulturou, do kina, ke kadeřníkovi, mohou mít přátele a setkávat se s nimi. Potřebují-li pomoct, jsou tu pro ně dostupné terénní sociální služby, které potřebnou péči a podporu zajistí v domácím prostředí handicapovaného. Dostupné jsou i různé poradenské služby a v neposlední řadě i domácí zdravotní péče.

Kampaň Nejsme z jiné planety bude spojená také s možností zakoupit si stejnojmennou knihu, která vyšla již v roce 2020.

Na zahájení kampaně naváže velikonoční pobyt v Centru Paraple (14. až 18. dubna) a řada dalších aktivit. A jednou z nich bude třeba 5. května beseda s klienty a zaměstnanci v Domě Ludmila ve Veselé.

O kampani i ostatních aktivitách bude spolek po celý rok informovat prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek www.dmopobyty.cz