Nadační příspěvek Agrofert 2017

Grant Senioři 15/003/2017

Nadační příspěvek byl použit na zakoupení dvou speciálních křesel určených pro klienty s pohybovým omezením, zejména pro seniory. Zbylá částka pak byla určena na úhradu mezd pracovníků přímé obslužné péče.