Humanitární fond Středočeského kraje

Odlehčovací služby v Domě Ludmila

Projekt Odlehčovací služby v Domě Ludmila byl realizován v letech 2019, 2020, 2022 s finančním přispěním Středočeského kraje na podporu odlehčovacích služeb ať už na mzdové náklady, nebo materiální náklady.