ESF MAS Odlehčovací služby dostupné komunitě

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015720

Projekt Odlehčovací služby dostupné komunitě jsme realizovali v letech 2020 – 2022. Realizací projektu jsme zajistili vyšší informovanost neformálně pečujících v oblasti péče o osobu blízkou, v případě zájmu jsme zvýšili znalosti a praktické dovednosti pečujících osob v oblasti základní ošetřovatelské péče. Pořízením potřebného zařízení a vybavení jsme zajistili větší komfort uživatelům služby. Realizací projektu jsme zajistili pracovníkům v sociálních službách požadovanou kvalifikaci, nezbytnou pro výkon této činnosti.