Humanitární fond Středočeského kraje – Paliativní péče na území okresu Mladá Boleslav

Projekt Paliativní péče na území okresu Mladá Boleslav byl realizován v letech letech 2017, 2018, 2021, 2022 s finančním přispěním Středočeského kraje na podporu paliativní péče ať už na mzdové nebo materiální náklady.