Paliativní péče otevřená komunitě

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008145

Projekt Paliativní péče otevřená komunitě – CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008145 jsme realizovali v letech 2018 – 2020, tento projekt nám umožnil poskytovat kromě zdravotní péče i komplexní paliativní péči, kterou ze zdrojů zdravotní péče není možné poskytovat, nebo jen v omezené míře.