Příměstský tábor Veselá

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008144

Projekt Příměstský tábor Veselá jsme realizovali v letech 2018 – 2020, kterým jsme umožnili zaměstnancům firmy Malyra s. r. o., Spokojený domov, o. p. s. a dalším rodičům ze spádových oblastí chodit do zaměstnání nebo provozovat svou činnost jako OSVČ během prázdnin. Provozem příměstského tábora v letech 20118, 2019 a 2020 jsme zajistili hlídání dětí, které bylo finančně dostupné i pro rodiče s nižšími příjmy. Rodiče si zajistili pro své děti pouze stravu, případně zaplatili za aktivity nehrazené z projektu.