Příměstský tábor Veselá 2021-2022

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015721

Provozem příměstského tábora během letních prázdnin v letech 2021 a 2022 jsme navázali na předchozí projekt Příměstský tábor Veselá, který byl velmi žádaný, protože jsme rodičům umožnili chodit do zaměstnání během letních prázdnin a byl finančně dostupný i pro rodiče s nižšími příjmy.